logo

High Performance Concrete Protection and Professional Waterproofing

Italy ArabicUnitag Bulgaria Frenchfr-FR Portuguspt-PT German NorsknynorskNorway SvenskaSE English (UK)  

  Controll®Innerseal  решава  проблеми  с влагата при повечето минерални, варовикови и съдържащи цимент строителни материали чрез трайна, дълбока (20-25см) и пропускаща въздуха импрегнация. Controll®Innerseal  предпазва продължително от влага и агресивни корозивни химикали. Прави минералните строителни материали непропускливи на високо водно налягане с вода, създава резистентност към киселини и вредни соли и ги заякчава. Животински, растителни и минерални мазнини и масла не могат да проникнат повече в строителните материали. Controll®Innerseal  не съдържа хидрофобни вещества  и след 14 дни върху него могат да бъдат нанасяни бои или мазилки.

 

Чист натурален продукт на базата на водоразтворими натриево-калиеви силикатни смеси с органичен катализатор. Готов за приложение разтвор:

 • Разтворим във вода катализиращ натрий/калиев силикат , дълбокопроникващ в капилярите;
 • Прави минералните строителни материали непропускливи за  вода под високо налягане на дълбочина до 200 мм;
 • Без цвят, без мирис, без разтворители, незапалим и неотровен (VOC DIN 16000  тестван) ;
 • Не прави филм, а  прозрачна, чиста и естествена повърхност;
 • Увеличава химическото съпротивление на минералните строителни материали срещу киселини, вредни соли, фекалии и други въздействия на животински отпадъци;
 • Бетонът, тухлената зидария,пемзата, порестия бетон, грубите и финно-порести  варовикови пясъчници и мазилки стават воднонепропускливи;
 • Служи като хоризонтална и вертикална химическа бариера и възпрепятства трайно обратното проникване на влага (зависи от налягането);
 • Усилва пожароустойчивостта на минералните строителните материали;
 • Има висока въздухопропускливост : Sd – Wert < 0,01 ( според строителен материал и здравина * 10 – 12);
 • Не съдържа алергени , биоциди и фунгициди;
 • В процеса на кристализацията и сушенето на минерални строителните материали изважда от тях вредните соли ( напр. предизвиква постоянна и  дълбоко действаща редукция на хлора);
 • Дълбоко проникваща  корозионна защита на металната армировка (дълбочина на проникване > 195 мм),ЕN 1504-9:2005 / Princip (IP , MC);
 • Не уврежда околната среда, биологично разграждащ се и безопасен за хора, животни, растения и дървета
  Предпазва от плесен, гъбички , зелени водорасли (алги) и образуване на мухъл чрез трайно намаляване  на повърхностната влага;
 • Безопасно  защитно импрегниране на съоръженията за питейна вода и бетонни стени в контакт с питейна вода

 

 

Controll®Innerseal  е готов за употреба продукт и не бива да се разрежда или да се смесва с други течности. Може да се прелива само в нови, неизползвани (или ползвани само за вода) съдове.

 

 

 


Komsol Innerseal products have been approved worldwide for their ability to extend the lifetime of concrete up to 3 times.