logo

High Performance Concrete Protection and Professional Waterproofing

Italy ArabicUnitag Bulgaria Frenchfr-FR Portuguspt-PT German NorsknynorskNorway SvenskaSE English (UK)  

CONTROLL® INNERSEAL  ПРИ ПРОБЛЕМНИ  СЛУЧАИ


Водата
Просмукването на вода е един от най-голямите проблеми,когато говорим за бетона.Водата транспортира разяждащи вещества, като хлор и киселини в бетона, и отмива ценни вещества, като калция (бетоновото лепило) от бетона.Водата освен това ускорява ръждясването на армировката и причинява повреди при замръзване. Controll®Innerseal   запълва порите в бетона , блокира навлизането на вода и предотвратява възникването или разрастването на този проблем.


 

 

 

 

Карбонизиране на  бетона и ръжда по армировката
Въглероден диоксид (CО2) от въздуха прониква в бетона, реагира с водата и разлага бетона.При този процес на карбонизиране се намалява драстично pH-стойността на бетона.Здравия бетон има  pH-13.Когато pH-то падне под 9,2 се създават необходимите предпоставки за ръждясване на армировката. Армировката се подува и предизвиква образуването на пукнатини. Когато желязото ръждяса, образувалите се  продукти на ръждата  са 9-пъти по-голями от първоначалното желязо.При този процес на разширяване се появяват голямо вътрешно напрежение в сравнение с еластичността на бетона.В  ранната фаза се образуват цепнатини и малки пукнатини , често пъти с избиване на ръждиви продукти с кафяв цвят , които се появяват на повърхността.Това става когато диапазона на еластичност на бетона e прехвърлена и нарастването на обема е станало твърде голямо.Резултатът е намалено сечение на армировката, това се отнася и за вертикалните армировки и за армировката на носещите трегери - носещата способност силно намалява.
Controll®Innerseal предотвратява както карбонизирането,така и образуването на ръжда.
Замръзване
Замръзването предизвиква повреди и разпадане на  повърхностният слой на бетона. Когато водата замръзне тя се разширява с около 9% в порите и джобовете на бетона и силите, които възникват са по-големи отколкото той може да понесе.Този „стрес”  за бетона нараства  още повече ,когато ледът се стопи и  после пак замръзне и така многократно. Ако при този процес проникне и сол, „стресът” се удвоява.Резултатът са нови повреди и разпадане на повърхността.  Тъй като Сontroll®Innerseal  запълва порите и джобовете в бетона, проникването на вода спира. Ледът може само да обвие бетона като кожа, но не може да проникне в него.Така се предотвратяват повреди вътре в бетона. 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвратява образуването на пукнатини
Малките пукнатини в бетона са особенно силно изложени на механични и химични въздействия. Controll®Innerseal  действа ефективно при пукнатини до 2мм.По-големи пукнатини се  почистват,после се  замазват и веднага се обработват с  Controll®Innerseal .
 

 

 

 

Петна от  соли
Отлаганията от соли (т.н.цъфтеж ) са кристални образования,които се отлагат по повърхността на бетона.Това са водоразтворими соли,които се пренасят по капилярната система на бетона във всички посоки.Когато тези соли излязат на повърхността на бетона,водата се изпарява и оставя грозни бели петна.
Блокирането на капилярната система чрез Controll®Innerseal  решава проблема ефикасно.
Това е особено приложимо в морските райони,където тези отлагания са много интензивни,поради влагата и солената морска вода. 

 

 

 

 

Основни съединения (алкали) – кратка дефиниция
Основите са комбинация от различни елемента като напр.водород,литий, натрий,калий,рубидий и цезий.Тази субстанция реагира много бързо с други химически елементи,като най-активни са калия и натрия.И двата елемента се намират в земната кора (натрий 2,5% - калий 2,6%),но тъй като се намират  винаги свързани с други елементи те са трудно откриваеми.Никое от посочените вещества не може да остане  чисто на въздуха и влагата. Основите са водоразтворими , обикновено нестабилни и образуват соли.
 

 

 

 

 

Предотвратяване на  алкални проблеми в бетона
Ако бетонът е в пряк допир със земята,е много важно да се знае връзката между алкалите и влагата,защото това прави разбираеми  и проблемите с цветните покрития (боите), появата на миризми,гъбички ,бели петна и др.Проблемът с алкалите е преди всичко проблем с влажността.


Това състояние се явява при всеки бетон , но не се появява без влага.Когато бетона е в директно съприкосновение с почвата или друг източник на влага  и няма достатъчна вентилация за постоянното съхнене на бетона влагата навлиза в бетона посредством капилярната система.

По своя път влагата разтваря алкалите и ги транспортира на повърхността.Те кристали-зират и се проявяват като отлюспвания и бели петна.Както нивото на влагата, така и съдържанието  на алкари  варира, но винаги ще има достатъчно влага в земята и въздуха, за да реагират с тях. Доказано е,че дори  когато бетона е сух - при неговото боядисване  или при полагане на покритие - под повърх-ността му се образува влага.Тази влага се проявява като издувания,отлюспвания  или видими влажни дири.

Киселинни дъждове
Замърсяванията по въздуха са една от най-сериозните причини за отслабване на бетона.Серният двуокис от въздуха се разтваря от дъждовната вода и образува сярна киселина.Сярната киселина от своя страна реагира с варовика в бетона и образува калциев сулфат,който се отлага като тънка ципа върху повърхността на бетона.Под тази ципа калциевия сулфат кристализира, разпрашава бетона , причинява отлюспвания и умора(депресии). Controll®Innerseal запълва порите и джобовете в бетона и така предотвратява проникването на киселинни утайки в него.


Предотвратява проникването на хлорни съединения
Хлорните съединения в бетона се появяват или директно от бетоновата смес или от околната среда в процеса на експлоатация.Те идват от дъното на морето или от други източници на соли.При нормални условия съдържанието на хлориди не би трябвало да надхвърля 0,4% от теглото на цимента ,за да се ограничи до минимум увреждането на желязото.Хлорни съединения има в голямо количество в околната среда (например използването на сол,солни разтвори или луга за отстраняването на леда по улиците).Течността  прониква бързо чрез порите на бетона и  разрушава  базисната  маса около арматурното желязо. Controll®Innerseal предотвратява проникването на такива течности.
Подобрява резултата при боядисване
Съществуват много причини за получаване на лоши резултати при  боядисване на бетона:
най-често срещаната е  поява на вода/влага непосредствено преди – по време – или след полагане на боята.Възможно е да има влага вътре в бетона ,въпреки че външно изглежда сух.
повърхността е мека и ронлива – това прави повърхността  лоша основа за всякаква боя.
лоша предварителна подготовка – следи от масла,замърсявания от трафика,остатъци от предишни бои,соли или влага
прекалено гладка основа,която препятства доброто сцепление на боята


 

 

 

Нашия опит показва,че основните проблеми произтичат от влагата съдържаща се вътре в бетона.Тя не само изкарва  основни съединения и варовик на повърхността на бетона и прави реакция срещу сцеплението на боята,но причинява пукнатини,подувания и отслоявания.
Блажните и акрилните бои не са предназначени да проникват и уплътняват бетона,каквото качество има Controll®Innerseal.
Най-добър резултат  от боядисването се получава,ако то е финален процес след нанасяне на Controll®Innerseal.Този продукт е великолепна основа за всички видове повърхностна обработка.

Komsol Innerseal products have been approved worldwide for their ability to extend the lifetime of concrete up to 3 times.